WuK. (2020). Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 291-311. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9246