SurmiakW. (2020). Hope. Where does our hope lie? Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 456-461. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9967