KamczykW. (2020). 1600-lecie śmierci św. Hieronima: biblisty, dogmatyka, polemisty. Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), 462-464. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9968