StefaniakJ. Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956. Zarys problemu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, v. 48, n. 2, p. 405-424, 31 dez. 2015.