KiedzikM. Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych – główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, v. 41, n. 1, p. 188–196, 5 out. 2023.