WuK. Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, v. 52, n. 2, p. 291-311, 29 jun. 2020.