Kłos-SkrzypczakAleksandra, i Henryk Olszar. 2023. „Sprawozdanie Z Ogólnopolskiej Konferencji "Śladami Przeszłości Górnego Śląska. Podsumowanie Prac Projektowych&quot”;. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 54 (1), 125-27. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/12386.