Stefaniak, Janusz. 2015. „Postawy Duchowieństwa Katolickiego Wobec Systemu Komunistycznego W Województwie Katowickim W Latach 1944–1956. Zarys Problem”u. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48 (2), 405-24. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15968.