Olszar, Henryk. 2012. „Progrediamur Oportet in Spe. 20-Lecie Bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Księga Jubileuszowa Dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polsk”i. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45 (2), 434-39. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16137.