Słomka, Jan. 2023. Oczyszczenie Z Grzechu W Homiliach Orygenesa O Księdze Kapłańskiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38 (2), 337–353. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/17029.