Wu, Katarzyna. 2020. Warunki Odpuszczenia Grzechów Ze Strony Boga W Wybranych Tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 52 (2), 291-311. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9246.