Kamczyk, Wojciech. 2020. „1600-Lecie śmierci św. Hieronima: Biblisty, Dogmatyka, Polemisty. Sprawozdanie Ze Spotkania Sekcji Patrystycznej Przy Komisji Ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polsk”i. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 52 (2), 462-64. https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9968.