FisichellaR. (2015) Nowa ewangelizacja wczoraj i dziś: od dokumentów Soboru Watykańskiego II do Evangelii gaudium papieża Franciszka, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), s. 274-282. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15930 (Udostępniono: 21maj2024).