StefaniakJ. (2015) „Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956. Zarys problem”u, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 48(2), s. 405-424. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15968 (Udostępniono: 21maj2024).