OlszarH. (2012) „Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polsk”i, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 45(2), s. 434-439. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16137 (Udostępniono: 19maj2024).