KozyraJ. (2011) Marcin Luter wobec Listu Jakuba, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 44(2), s. 462–472. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16242 (Udostępniono: 19maj2024).