KamczykW. (2023) Tom 41 Nr 1 (2008), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 41(1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16931 (Udostępniono: 21maj2024).