KiedzikM. (2023) Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych – główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 41(1), s. 188–196. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/16944 (Udostępniono: 21maj2024).