WuK. (2020) Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 52(2), s. 291-311. Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9246 (Udostępniono: 21maj2024).