[1]
FisichellaR., Nowa ewangelizacja wczoraj i dziś: od dokumentów Soboru Watykańskiego II do Evangelii gaudium papieża Franciszka, SSHT, t. 48, nr 2, s. 274-282, grudz. 2015.