[1]
MatysiakB., „«Bóg planował to jako dobro». Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefi”e, SSHT, t. 48, nr 2, s. 356-370, grudz. 2015.