[1]
StefaniakJ., „Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956. Zarys problem”u, SSHT, t. 48, nr 2, s. 405-424, grudz. 2015.