[1]
SłomkaJ., Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej, SSHT, t. 38, nr 2, s. 337–353, paź. 2023.