[1]
WuK., Warunki odpuszczenia grzechów ze strony Boga w wybranych tekstach Nowego Testamentu, SSHT, t. 52, nr 2, s. 291-311, cze. 2020.