[1]
SurmiakW., „Hope. Where does our hope lie? Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickie”j, SSHT, t. 52, nr 2, s. 456-461, wrz. 2020.