[1]
KamczykW., „1600-lecie śmierci św. Hieronima: biblisty, dogmatyka, polemisty... Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polsk”i, SSHT, t. 52, nr 2, s. 462-464, wrz. 2020.