FisichellaR. Nowa Ewangelizacja Wczoraj I Dziś: Od Dokumentów Soboru Watykańskiego II Do Evangelii Gaudium Papieża Franciszka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 48, nr 2, Dec. 2015, s. 274-82, https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15930.