StefaniakJ. „Postawy Duchowieństwa Katolickiego Wobec Systemu Komunistycznego W Województwie Katowickim W Latach 1944–1956. Zarys Problem”u. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 48, nr 2, Dec. 2015, s. 405-24, https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/15968.