WuK. Warunki Odpuszczenia Grzechów Ze Strony Boga W Wybranych Tekstach Nowego Testamentu. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 52, nr 2, June 2020, s. 291-1, https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9246.