KamczykW. „1600-Lecie śmierci św. Hieronima: Biblisty, Dogmatyka, Polemisty... Sprawozdanie Ze Spotkania Sekcji Patrystycznej Przy Komisji Ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polsk”i. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 52, nr 2, Sept. 2020, s. 462-4, https://journals.us.edu.pl/index.php/ssht/article/view/9968.