[1]
SzczygiełT. 2021. Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnienia. Z Dziejów Prawa. 14, (grudz. 2021), 65-78. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.04.