[1]
NowickaD. 2021. Kształtowanie się służb specjalnych jako aparatu represji Polski Ludowej. Z Dziejów Prawa. 14, (grudz. 2021), 79-125. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.05.