[1]
Krawczyk-WojciechowskaA. 2021. Etapy ewolucji polskiego prawa wykroczeń. Z Dziejów Prawa. 14, (grudz. 2021), 147-158. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.09.