[1]
RedzikA. 2020. „Zaprzeczyć sobie aby móc wykładać zgodnie z sobą” — Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karnego państw burżuazyjnych w 1949 r. Z Dziejów Prawa. 12, (kwi. 2020), 751-772. DOI:https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.43.