(1)
LityńskiA. Generał NKWD Z Ziemi Polskiej Do Niemieckiej. zdp 2021, 14, 11-27.