(1)
NowickaD. Kształtowanie Się Służb Specjalnych Jako Aparatu Represji Polski Ludowej. zdp 2021, 14, 79-125.