(1)
Krawczyk-WojciechowskaA. Etapy Ewolucji Polskiego Prawa Wykroczeń. zdp 2021, 14, 147-158.