SzczygiełT. (2021). Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnienia. Z Dziejów Prawa, 14, 65-78. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.04