SzczygiełT. (2021). Elżbieta Romanowska, „»Wkrótce już stanę przed innym sądem…«. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944—1956”, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 383 s. Z Dziejów Prawa, 14, 141-146. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.08