LityńskiA. (2021). Generał NKWD z ziemi polskiej do niemieckiej. Z Dziejów Prawa, 14, 11-27. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.01