PaszekM. (2021). „Wojskowy Przegląd Prawniczy” i jego rola w wojskowym wymiarze sprawiedliwości w latach 1945—1956. Z Dziejów Prawa, 14, 29-42. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.02