NowickaD. (2021). Kształtowanie się służb specjalnych jako aparatu represji Polski Ludowej. Z Dziejów Prawa, 14, 79-125. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.05