Krawczyk-WojciechowskaA. (2021). Etapy ewolucji polskiego prawa wykroczeń. Z Dziejów Prawa, 14, 147-158. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.09