NanckaG. (2021). Krzysztof Szczygielski, „Prawa antyczne w polskim piśmiennictwie w latach 1900—1945”, Białystok, Temida 2, 2020, 311 s. Z Dziejów Prawa, 14, 129-136. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.06