RedzikA. (2020). „Zaprzeczyć sobie aby móc wykładać zgodnie z sobą” — Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karnego państw burżuazyjnych w 1949 r. Z Dziejów Prawa, 12, 751-772. https://doi.org/10.31261/ZDP.2019.20.43