SzczygiełT. Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnienia. Z Dziejów Prawa, v. 14, p. 65-78, 7 dez. 2021.