SzczygiełT. Elżbieta Romanowska, „»Wkrótce już stanę przed innym sądem…«. Prawnicy II Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944—1956”, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 383 s. Z Dziejów Prawa, v. 14, p. 141-146, 7 dez. 2021.