Krawczyk-WojciechowskaA. Etapy ewolucji polskiego prawa wykroczeń. Z Dziejów Prawa, v. 14, p. 147-158, 7 dez. 2021.