RedzikA. „Zaprzeczyć sobie aby móc wykładać zgodnie z sobą” — Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karnego państw burżuazyjnych w 1949 r. Z Dziejów Prawa, v. 12, p. 751-772, 16 abr. 2020.