SzczygiełT. (2021) „Przestępstwo czy wykroczenie? O dylematach polskiego ustawodawcy w toku prac nad kodeksem karnym z 1969 r. — wybrane zagadnieni”a, Z Dziejów Prawa, 14, s. 65-78. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.04.